Resultater

ArtFenofase201720182019
BokfinkAnkomst16.0310.0407.04
BjørkefinkAnkomst16.0311.04 
SvarttrostAnkomst18.0312.0403.04
BlåveisBlomstring25.0314.0405.04
LinerleAnkomst12.0415.0417.04
MåltrostAnkomst30.0315.0407.04
VipeAnkomst04.0415.0405.04
StærAnkomst27.0316.04 
TraneAnkomst22.0316.04 
KortnebbgåsAnkomst 23.04 
TrepiplerkeAnkomst 05.05 
GjøkAnkomst18.0506.05 
Svarthvit fluesnapperAnkomst18.0509.05 
SanglerkeAnkomst 09.05 
LøvsangerAnkomst30.0409.0518.04
GråfluesnapperAnkomst20.0510.05 
LåvesvaleAnkomst19.0510.05 
HagesangerAnkomst24.0511.05 
HagesangerSang for første gang24.0511.05 
TårnseilerAnkomst20.0524.05 
LerkefalkAnkomst 26.05 
VendehalsSang for første gang 04.07 
VendehalsAnkomst 04.07 
VaktelSang for første gang23.05  
VaktelAnkomst23.05  
TraneSang for første gang22.03  
TaksvaleAnkomst18.05  
BokfinkSang for første gang16.03  
SvarttrostSang for første gang28.03  
Svarthvit fluesnapperSang for første gang18.05  
GråfluesnapperSang for første gang20.05  
RødstrupeSang for første gang06.04  
StorspoveAnkomst07.05  
RødvingetrostAnkomst07.04  
RødstrupeAnkomst  05.04
RugdeAnkomst12.04  
RingtrostAnkomst24.04  
BjørkefinkSang for første gang16.03  
RingdueAnkomst  02.04
MåltrostSang for første gang08.04  
MusvåkAnkomst07.05  
LøvsangerSang for første gang30.04 18.04
GjøkSang for første gang18.05  
KortnebbgåsSang for første gang04.04  
HestehovBlomstring01.04 08.04
RingtrostSang for første gang26.04