Resultater

 • Løvsanger (Phylloscopus trochilus) Løvsanger Åsmund Berg (10.05.2020)
 • Trepiplerke (Anthus trivialis) Trepiplerke Åsmund Berg (10.05.2020)
 • Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Rødstjert Åsmund Berg (10.05.2020)
 • Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Raudstjert Torhild Lode (10.05.2020)
 • Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Rødstrupe Torhild Lode (10.05.2020)
 • Storskarv (Phalacrocorax carbo) Storskarv Åsmund Berg (09.05.2020)
 • Gulerle (Motacilla flava) Gulerle Åsmund Berg (09.05.2020)
 • Engfiol (Viola canina) Engfiol Åsmund Berg (09.05.2020)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Horndykker 2av3 Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Horndykker 1av3 Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Strandsnipe (Actitis hypoleucos) Strandsnipe Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Makrellterne Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) Stikkelsbær - bladsprett Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Solbær (Ribes nigrum) Solbær - bladsprett Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Hagerips (Ribes rubrum) Hagerips - bladsprett Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Brunnakke (Anas penelope) Brunnakke - Hunn Åsmund Berg (05.05.2020)
 • Brunnakke (Anas penelope) Brunnakke Åsmund Berg (05.05.2020)
 • Steinskvett (Oenanthe oenanthe) Steinskvett 2av2 Åsmund Berg (04.05.2020)
 • Steinskvett (Oenanthe oenanthe) Steinskvett 1av2 Åsmund Berg (04.05.2020)
 • Buttsnutefrosk (Rana temporaria) Buttsnutefrosk 3av3 Åsmund Berg (03.05.2020)
 • Buttsnutefrosk (Rana temporaria) Buttsnutefrosk 2av3 Åsmund Berg (03.05.2020)
 • Buttsnutefrosk (Rana temporaria) Buttsnutefrosk 1av3 Åsmund Berg (03.05.2020)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Svarthvit fluesnapper 3av3 Åsmund Berg (03.05.2020)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Svarthvit fluesnapper 2av3 Åsmund Berg (03.05.2020)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Svarthvit fluesnapper 1av3 Åsmund Berg (03.05.2020)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Bjørkrfink Hjalmar Larsen (03.05.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) Museører Bjørk Åsmund Berg (02.05.2020)
 • Gluttsnipe (Tringa nebularia) Gluttsnipe Åsmund Berg (30.04.2020)
 • (30.04.2020)
 • Gresshumle (Bombus ruderarius) (30.04.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Dverglo Åsmund Berg (28.04.2020)
 • Maigull (Chrysosplenium alternifolium) Maigull 2av2 Åsmund Berg (28.04.2020)
 • Maigull (Chrysosplenium alternifolium) Maigull 1av2 Åsmund Berg (28.04.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Humler (Bombus sp.) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Hvitveis (Anemone nemorosa) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Selje (Salix caprea) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Humler (Bombus sp.) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Svarthvit fluesnapper Åsmund Berg (27.04.2020)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Vipe Åsmund Berg (26.04.2020)
 • Osp (Populus tremula) Osp Åsmund Berg (23.04.2020)
 • Løvetannslekta (Taraxacum sp.) Løvetann 2av2 Åsmund Berg (25.04.2020)
 • Løvetannslekta (Taraxacum sp.) Løvetann 1av2 Åsmund Berg (25.04.2020)
 • Toppand (Aythya fuligula) Toppand Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Siland (Mergus serrator) Siland Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Russeblåstjerne (Othocallis siberica) Russeblåstjerne 2av2 Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Russeblåstjerne (Othocallis siberica) Russeblåstjerne 1av2 Åsmund Berg (24.04.2020)
 • Storlom (Gavia arctica) Storlom Åsmund Berg (23.04.2020)
 • Måltrost (Turdus philomelos) Måltrost Åsmund Berg (23.04.2020)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Hjalmar Larsen (23.04.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) (23.04.2020)
 • Hvitveis (Anemone nemorosa) (23.04.2020)
 • Padde (Bufo bufo) (23.04.2020)
 • Selje (Salix caprea) (23.04.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (23.04.2020)
 • Humler (Bombus sp.) (23.04.2020)
 • Stor kubjelle (Pulsatilla vulgaris) Stor Kubjelle 3av3 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Stor kubjelle (Pulsatilla vulgaris) Stor Kubjelle 2av3 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • ««første 61-120 av 1720 siste»»