Resultater

  • Fjellvåk (Buteo lagopus) Marit Kristiansen (03.05.2013)
  • Fjellvåk (Buteo lagopus) Marit Kristiansen (03.05.2013)
  • Fjellvåk (Buteo lagopus) Marit Kristiansen (03.05.2013)
  • Fjellvåk (Buteo lagopus) Marit Kristiansen (03.05.2013)
  • Fjellvåk (Buteo lagopus) Marit Kristiansen (03.05.2013)
  • Fjellvåk (Buteo lagopus) Torkjell Kjosås (17.04.2008)