Resultater

 • Storspove (Numenius arquata) Arild Løvli (19.05.2019)
 • Svartmeis (Periparus ater) Svartmeisen Nina Halvorsen (25.03.2019)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Nina Halvorsen (25.03.2019)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Bokfink Nina Halvorsen (25.03.2019)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Stær Nina Halvorsen (09.03.2019)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Nina Halvorsen (09.03.2019)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Nina Halvorsen (09.03.2019)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Stær Nina Halvorsen (09.03.2019)
 • Bokfink Nina Halvorsen (05.03.2019)
 • Bokfink Nina Halvorsen (05.03.2019)
 • Bokfink Nina Halvorsen (05.03.2019)
 • Bokfink Nina Halvorsen (05.03.2019)
 • Svarttrost (Turdus merula) Trekkfugler Nina Halvorsen (04.03.2019)
 • Svarttrost (Turdus merula) Svarttrost Nina Halvorsen (04.03.2019)
 • Linerle (Motacilla alba) Linerle Marianne Siljehaugen (24.04.2018)
 • Nyseryllik (Achillea ptarmica) Tove Hamre (17.07.2015)
 • Brun bjørnespinner (Arctia caja) Tove Hamre (26.07.2015)
 • Brun bjørnespinner (Arctia caja) Tove Hamre (26.07.2015)
 • Revebjelleslekta (Digitalis sp.) Tove Hamre (03.08.2015)
 • Revebjelleslekta (Digitalis sp.) Tove Hamre (03.08.2015)
 • Haremat (Lapsana communis) Tove Hamre (19.08.2015)
 • Jan Edvardsen (12.05.2015)
 • Svarttrost (Turdus merula) Vårtegn Arne Nilsen (22.02.2015)
 • Skogkløver (Trifolium medium) Skogkløver Tove Hamre (02.07.2014)
 • Skogkløver (Trifolium medium) Skogkløver Tove Hamre (02.07.2014)
 • Svane (Cygnus sp.) SVANER! Marianne Siljehaugen Nordli (24.03.2014)
 • Rødknapp (Knautia arvensis) Tove Hamre (19.06.2012)
 • Rosenfink (Carpodacus erythrinus) Frode Langdalen (23.05.2012)
 • Bokfinken. Frode Langdalen (23.03.2012)
 • Plass til en til? Knut Fjeld (28.01.2012)
 • Frode Langdalen (25.05.2011)
 • Frode Langdalen (25.05.2011)
 • Frode Langdalen (25.05.2011)
 • Vendelrot (Valeriana sambucifolia) Tove Hamre (15.06.2011)
 • Rosenfink (Carpodacus erythrinus) Rosenfinken Frode Langdalen (26.05.2011)
 • Rosenfink Frode Langdalen (25.05.2011)
 • Mogop (Pulsatilla vernalis) Mogop Terje Børresen (25.04.2011)
 • Korallrot, nærbilde Tove Hamre (13.06.2010)
 • Korallrot, nærbilde. Tove Hamre (13.06.2010)
 • Korallrot Tove Hamre (13.06.2010)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Vipe ved Isteren Arnhild Øien (18.03.2011)
 • Kjernebiter Frode Langdalen (15.06.2010)
 • Rosenfink Frode Langdalen (12.05.2010)
 • Mogop (Pulsatilla vernalis) Vårtegn (Mogop) Terje Børresen (22.05.2010)
 • Perleugle (Aegolius funereus) Perleugle Terje Børresen (30.05.2010)
 • Perleugle (Aegolius funereus) Perleugle Terje Børresen (30.05.2010)
 • (08.05.2010)
 • Markjordbær (Fragaria vesca) Markjordbærblomst Terje Børresen (24.05.2010)
 • Vårtegn (Mogop) Terje Børresen (22.05.2010)
 • Skogsmaur (Formica sp.) Maur Kari Bruvold (09.04.2010)
 • Blørka har sprunget ut. EHG (14.04.2008)
 • Drektig Huggorm venter på Solen. EHG (14.04.2008)
 • Skogsmaurens første dag i solen EHG (29.04.2009)
 • Hoggorm (Vipera berus) Årets første huggorm EHG (29.04.2009)
 • Selja med alle sine gåsunger 26.04.09. EHG (14.04.2008)
 • Hestehov 26.04.09 EHG (14.04.2008)
 • Årets første Hvitveis 26.04.09 EHG (14.04.2008)
 • Humle på vei ut av bolet 26.04.09 EHG (14.04.2008)
 • Skogsmaurens første dag i solen. EHG (14.04.2008)
 • Linærle 09 EHG (14.04.2008)
 • 1-60 av 97 siste»»