Resultater

 • Stær (Sturnus vulgaris) Stær og svarttrost Tone M. Bjørstad (20.12.2012)
 • Stær (Sturnus vulgaris) stær Tone M. Bjørstad (31.12.2012)
 • Brushane ToneM (06.06.2010)
 • Brushane ToneM (06.06.2010)
 • Bokfink hunn ToneM (28.04.2010)
 • Bokfink, hunn ToneM (28.04.2010)
 • Svart kvit fluesnapper ToneM (16.05.2009)
 • Ukjent gås Bildet er tatt av Tom Lindbeck (30.04.2009)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) Kortnebbgås ToneM (26.04.2009)
 • Hvitkinngås (Branta leucopsis) Kvitkinngås ToneM (26.04.2009)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Stær ToneM (01.03.2009)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov ToneM (07.02.2009)
 • Reirbygging? ToneM (11.03.2009)
 • Vårtegn ToneM (15.02.2009)
 • Vårtegn ToneM (07.02.2009)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Vårtegn ToneM (01.03.2009)