Resultater

  • Broddbergknapp (Sedum rupestre) Broddbergknapp 10. juni 2021, Festningsveien Frede Thorsheim (10.06.2021)
  • Tjeld (Haematopus ostralegus) Tjeld på flytebrygge i Øystese Frede Thorsheim (07.03.2020)
  • Hvitveis (Anemone nemorosa) Frede Thorsheim (14.05.2016)
  • Hvitveis (Anemone nemorosa) Frede Thorsheim (14.05.2016)
  • Grågås (Anser anser) Grågås Frede Thorsheim (30.03.2016)
  • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov innunder nordveggen Frede Thorsheim (30.03.2016)
  • Tjeld (Haematopus ostralegus) VEd broem fra Risholmen til Syltøy Frede Thorsheim (15.03.2014)
  • Hassel (Corylus avellana) Hasselrakler Frede Thorsheim (16.02.2014)