Resultater

Viser art 1 til 17 av totalt 17.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Duetrost
Turdus viscivorus
1314.04.2006Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1205.04.2008Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1205.04.2008Vis kart
Skogsnipe
Tringa ochropus
1229.04.2006Vis kart
Fjellvåk
Buteo lagopus
1202.05.2006Vis kart
Munk
Sylvia atricapilla
1112.02.2005Vis kart
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
1129.04.2006Vis kart
Snøspurv
Plectrophenax nivalis
1119.03.2008Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1101.05.2008Vis kart
Grågås
Anser anser
1101.05.2008Vis kart
Trane
Grus grus
1114.02.2005Vis kart
Småspove
Numenius phaeopus
1102.05.2006Vis kart
Gluttsnipe
Tringa nebularia
1101.05.2008Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1119.03.2008Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1119.03.2008Vis kart
Ringtrost
Turdus torquatus
1114.04.2006Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1105.04.2008Vis kart