Resultater

Viser art 1 til 15 av totalt 15.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Bjørk
Betula pubescens
1209.10.2008Vis kart
Oreslekta
Alnus
1209.10.2008Vis kart
Platanlønn
Acer pseudoplatanus
1209.10.2008Vis kart
Hassel
Corylus avellana
1209.10.2008Vis kart
Ask
Fraxinus excelsior
1209.10.2008Vis kart
Hengebjørk
Betula pendula
1209.10.2008Vis kart
Eik
Quercus sp.
1209.10.2008Vis kart
Hegg
Prunus padus
1209.10.2008Vis kart
Rogn
Sorbus aucuparia
1209.10.2008Vis kart
Engkarse
Cardamine pratensis
1109.10.2008Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1109.10.2008Vis kart
Kusymre
Primula vulgaris
1109.10.2008Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1109.10.2008Vis kart
Rødkløver
Trifolium pratense
1109.10.2008Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1109.10.2008Vis kart