Resultater

Viser art 51 til 100 av totalt 198.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Hagesanger
Sylvia borin
3715.05.2018Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
3619.04.2019Vis kart
Kjøttmeis
Parus major
3610.02.2019Vis kart
Dompap
Pyrrhula pyrrhula
3503.05.2012Vis kart
Spettmeis
Sitta europaea
3530.04.2012Vis kart
Småspove
Numenius phaeopus
3516.04.2012Vis kart
Vintererle
Motacilla cinerea
3501.05.2019Vis kart
Skjære
Pica pica
3526.03.2019Vis kart
Gulspurv
Emberiza citrinella
3530.04.2012Vis kart
Due
columbidae sp.
3512.04.2010Vis kart
Gulerle
Motacilla flava
3404.04.2017Vis kart
Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus
3426.04.2018Vis kart
Marihøner
Coccinellidae
3423.06.2019Vis kart
Oreslekta
Alnus
3310.04.2011Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
3307.05.2012Vis kart
Laksand
Mergus merganser
3303.04.2019Vis kart
Hvitkinngås
Branta leucopsis
3310.07.2016Vis kart
Maigull
Chrysosplenium alternifolium
3306.05.2014Vis kart
Stillits
Carduelis carduelis
3321.02.2016Vis kart
Stikkeveps
Vespidae
3320.04.2019Vis kart
Honningbie
Apis mellifera
3312.04.2018Vis kart
Myrhauk
Circus cyaneus
3323.04.2014Vis kart
Snøklokke
Galanthus nivalis
3313.03.2015Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
2701.04.2012Vis kart
Markjordbær
Fragaria vesca
2708.06.2018Vis kart
Rogn
Sorbus aucuparia
2628.04.2011Vis kart
Møller
Sylvia curruca
2602.07.2012Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
2519.05.2013Vis kart
Ballblom
Trollius europaeus
2508.06.2018Vis kart
Pilfink
Passer montanus
2526.03.2019Vis kart
Skogdue
Columba oenas
2528.03.2012Vis kart
Blåmeis
Cyanistes caeruleus
2403.05.2012Vis kart
Gråfluesnapper
Muscicapa striata
2410.05.2018Vis kart
Osp
Populus tremula
2426.03.2019Vis kart
Hønsehauk
Accipiter gentilis
2304.04.2017Vis kart
Prestekrage
Leucanthemum vulgare
2308.06.2018Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
2316.03.2012Vis kart
Gråsisik
Carduelis flammea
2330.04.2012Vis kart
Bekkeblom
Caltha palustris
2320.05.2011Vis kart
Musvåk
Buteo buteo
2210.05.2017Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
2207.05.2017Vis kart
Myrfiol
Viola palustris
2227.04.2009Vis kart
Kattugle
Strix aluco
2210.02.2015Vis kart
Trepiplerke
Anthus trivialis
2210.05.2018Vis kart
Jordugle
Asio flammeus
2223.04.2014Vis kart
Rosenfink
Carpodacus erythrinus
2228.05.2013Vis kart
Grevling
Meles meles
2220.07.2015Vis kart
Lerkefalk
Falco subbuteo
2227.05.2018Vis kart
Liten kålsommerfugl
Pieris rapae
2206.05.2014Vis kart
Horndykker
Podiceps auritus
2201.05.2019Vis kart