Resultater

Viser art 1 til 33 av totalt 33.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Gravand
Tadorna tadorna
4418.03.2011Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
4404.04.2008Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
3518.03.2011Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
3327.03.2008Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
3304.04.2008Vis kart
Trane
Grus grus
2308.04.2008Vis kart
Blåveis
Hepatica nobilis
2327.03.2008Vis kart
Ærfugl
Somateria mollissima
2204.04.2008Vis kart
Sandlo
Charadrius hiaticula
2204.04.2008Vis kart
Sjøorre
Melanitta fusca
2204.04.2008Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1418.03.2011Vis kart
Hassel
Corylus avellana
1320.03.2011Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1320.03.2011Vis kart
Selje
Salix caprea
1314.03.2008Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1207.04.2008Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1223.04.2007Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1117.05.2007Vis kart
Skogsmaur
Formica sp.
1114.03.2008Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1123.04.2007Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1104.04.2008Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1114.04.2007Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1123.04.2007Vis kart
Rugde
Scolopax rusticola
1108.04.2008Vis kart
Spettmeis
Sitta europaea
1125.03.2008Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1129.03.2007Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
1104.04.2008Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1117.05.2007Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1104.04.2008Vis kart
Marihøner
Coccinellidae
1114.03.2008Vis kart
Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus
1123.04.2007Vis kart
Svartand
Melanitta nigra
1104.04.2008Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1129.03.2007Vis kart
Humler
Bombus
1114.04.2007Vis kart