Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:24.07.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring24.07.2013


Art:Hårsveve (Hieracium pilosella) 
Fenofase:Blomstring24.07.2013


Art:Reinfann (Tanacetum vulgare) 
Fenofase:Blomstring24.07.2013


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring24.07.2013


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring24.07.2013