Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:15.07.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring15.07.2013


Art:Kvassdå (Galeopsis tetrahit) 
Fenofase:Blomstring13.07.2013


Art:Rome (Narthecium ossifragum) 
Fenofase:Blomstring15.07.2013