Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:6.klasse v Eli Brattland Enga skole
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:26.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst26.05.2013