Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:24.03.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2013
Kommentar:1 stk Hann