Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:10.06.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring09.06.2012


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring10.06.2012