Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engsyre (Rumex acetosa) 
Fenofase:Blomstring09.05.2012


Art:Pors (Myrica gale) 
Fenofase:Blomstring09.05.2012


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring09.05.2012


Art:Vårmarihand (Orchis mascula) 
Fenofase:Blomstring09.05.2012