Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:11.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst02.05.2011


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst27.05.2011


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst19.04.2011


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst12.05.2011


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst13.05.2011


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2011


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst15.05.2011


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2011


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst11.04.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.04.2011


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst16.05.2011


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst15.04.2011


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2011


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2011