Resultater

Rapportør:Laila Støen
Observatører:Laila Støen
Område:veranda (Gran, Innlandet)
Dato:20.03.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring05.03.2012


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring04.03.2012


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger26.02.2012


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.03.2012