Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst14.05.2005


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2005


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2005


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2005


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst28.04.2005


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst14.05.2005


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst15.05.2005


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst05.05.2005


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst29.05.2005


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst25.04.2005


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2005


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst25.03.2005


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst17.05.2005


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2005


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst03.05.2005


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2005


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst15.04.2005


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst29.03.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2005


Art:Svartmeis (Periparus ater) 
Fenofase:Ankomst17.05.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2005