Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst11.05.2004


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2004


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2004


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.04.2004


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst15.05.2004


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2004


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst30.03.2004


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst11.05.2004


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst28.04.2004


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2004


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2004