Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Observatører:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:12.02.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2003


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2003


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst01.05.2003


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst29.05.2003


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst18.05.2003


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst08.04.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst28.03.2003


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst30.04.2003


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2003