Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:07.06.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2011


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst28.05.2011