Resultater

Rapportør:Gry Skjeseth
Observatører:Gry Skjeseth
Område:Parken på UMB (Ås, Viken)
Dato:02.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst06.04.2011