Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Område:Byrknes (Gulen, Vestland)
Dato:22.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2001


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst10.05.2001


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst11.05.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst18.03.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst22.03.2011