Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:30.03.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2011
© bård johan olsen (21.04.2011)
© bård johan olsen (30.03.2011)