Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.06.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring23.06.2010


Art:Roseslekta (Rosa) 
Fenofase:Blomstring23.06.2010