Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2009


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2009


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst23.05.2009


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst20.05.2009


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009