Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:06.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst06.05.2009


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst06.05.2009