Resultater

Rapportør:Torvald Bakke
Område:Glesvær (Øygarden, Vestland)
Dato:06.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst06.05.2008