Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Rubbestadneset (Bømlo, Vestland)
Dato:01.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst01.05.2008
Kommentar:9 ind. på Furuneset. Observatør: Stein Haldorsen