Resultater

Rapportør:Knut Anders Saglien
Område:Fjellsbygda (Etnedal, Innlandet)
Dato:21.03.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger18.03.2008