Resultater

Rapportør:Gunnar Jøingsli
Område:Roa (Lunner, Viken)
Dato:10.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring28.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet14.03.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger09.04.2007


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2007