Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Herdla (Askøy, Vestland)
Dato:08.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst24.02.2007
Kommentar:1 M. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst27.02.2007
Kommentar:! svartryggerle M. Observatør: Ottar Osaland og Frank H Pedersen 


Art:Myrsnipe (Calidris alpina) 
Fenofase:Ankomst03.03.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Terje Hansen 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst24.02.2007
Kommentar:13 ind. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst03.03.2007
Kommentar:34 ind. Observatør: Terje Hansen 


Art:Skjærpiplerke (Anthus petrosus) 
Fenofase:Ankomst27.02.2007
Kommentar:25 ind. Observatør: Ottar Osaland og Frank H Pedersen 


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst27.02.2007
Kommentar:12 ind. Observatør: Ottar Osaland og Frank H Pedersen 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst24.02.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.02.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst03.03.2007
Kommentar:8 ind. Observatør: Terje Hansen