Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:19.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst17.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst17.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Terje Hansen