Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Fusa (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:11.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2006
Kommentar:4 ind. på Vinnes. Kilde: Frode Olsen