Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Susanne Hardt
Område:Nærsnes (Asker, Viken)
Dato:05.05.2006
Registrert:06.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006