Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sysendammen (Eidfjord, Vestland)
Dato:28.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006
Kommentar:3 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs