Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Geir Klaveness
Område:Mølen (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:23.04.2006
Registrert:25.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006