Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:22.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst22.05.2005


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst22.05.2005


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2005


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst08.05.2005


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst08.05.2005


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2005


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2005


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst08.05.2005