Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:07.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst07.05.2005
Kommentar:11+ ind. Kilde: Terje Hansen. 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst07.05.2005
Kommentar:7+ ind. Kilde: Terje Hansen.