Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Gjelmarvik (Etne, Vestland)
Dato:02.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2005
Kommentar:3 ind. syngende. Kilde: Oddvar Heggøy. 


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst30.04.2005
Kommentar:1 ind. ved Taraldsøy. Kilde: Oddvar Heggøy. 


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst30.04.2005
Kommentar:2 ind. syngende. Kilde: Oddvar Heggøy. 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Oddvar Heggøy. 


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst30.04.2005
Kommentar:1 ind. ved Taraldsøy. Kilde: Oddvar Heggøy. 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst01.05.2005
Kommentar:1 ind. syngende. Kilde: Oddvar Heggøy.