Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:02.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet25.04.2005