Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:19.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst16.04.2005


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst19.04.2005