Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Fusa (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:16.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst13.03.2005
Kommentar:4 ind. på Vinnes. Kilde: Sindre Solberg