Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Fusa (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:12.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:1 ind. Vinnes. Kilde: Eirik Håland Berglund 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Sindre Solberg 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:7 ind. Vinnes. Kilde: Eirik Håland Berglund