Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Fusa (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:14.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst14.02.2003
Kommentar:2 ind ved Vinnes skole 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst16.02.2003
Kommentar:1 ind, Vinnesleira. Kilde. Jon Djupvik