Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sandvin (Ullensvang, Vestland)
Dato:11.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002
Kommentar:2 ind. Kilde: Ingvar Måge. 


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Ingvar Måge. 


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst13.05.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Ingvar Måge. 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst07.03.2002
Kommentar:1 hann. Kilde: S. O. Brekke. 


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst01.05.2002
Kommentar:2 ind. Kilde: Rune Voie. 


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Ingvar Måge og Rune Voie.