Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:21.05.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.2003


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2003


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst12.05.2003


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring05.03.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.05.2003


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring13.05.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2003