Resultater

Rapportør:Skjervøy skole
Område:Skjærvøya (Osen, Trøndelag)
Dato:14.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst25.03.2003