Resultater

Rapportør:Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Område:Grenland (Skien, Telemark)
Dato:25.06.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring25.03.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst02.04.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.04.2001


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring05.04.2001


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring13.05.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2001


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring26.03.2001


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring01.04.2001


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring12.05.2001


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring04.04.2001


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Blomstring16.04.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring12.05.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2001


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst21.04.2001


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring20.04.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst16.03.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst03.04.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst05.04.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2001